Prohlížení dat v registru UIR-ADR Zpět 


Tato služba umožňuje uživateli zevrubné prohlížení všech úrovní registru UIR-ADR a vyhledávání v něm podle nejrůznějších kritérií v rámci jedné úrovně, více než jedné úrovně i v rámci celé ČR, pokud to příliš nezatěžuje databázový server.
Nalezený prvek územní identifikace pak umožňuje zobrazit na mapě, zobrazit všechna jeho adresní místa a interaktivně přímo z mapy zjišťovat aktuální atributy těchto adresních míst v UIR-ADR.
Je určen především pro uživatele, kteří registr UIR-ADR používají pravidelně a potřebují o jeho obsahu co nejúplnější informace. Uživatelům, kteří potřebují pouze ověřovat existenci a tvar adres v registru UIR-ADR doporučujeme použít jednodušší službu Ověřování adres v registru UIR-ADR.

Důležité upozornění !
Před prvním spuštěním prohlížeče si ověřte nutné podmínky pro použití prohlížeče !!!.

Vypnuta podpora JavaScriptu! !!! Ve Vašem internetovém prohlížeči je vypnuta podpora JavaScriptu, prohlížeč UIR-ADR nelze spustit !!!

Informace pro uživatele:
Současná verze prohlížeče pro UIR-ADR struktury 4.2 je 3.0.

Změny v aktuální verzi prohlížeče:

Nad tabulkou každého prvku územní identifikace je nyní tlačítko se symbolem zeměkoule. Tlačítko umožňuje zobrazit prvek ze zvýrazněného řádku tabulky na mapě takto:

U zobrazených adresních míst lze kurzorem myši interaktivně zjišťovat jejich aktuální atributy v UIR-ADR i zdroj jejich souřadnic (CEDA, ČSÚ).

Upozornění na chyby v datech registru (tj. nesoulad údajů v registru se stavem v realitě) zasílejte prosím správci registru na MPSV pí. Daně Hákové, tel.: 221 922 059 nebo elektronickou poštou na e-mail: pí. Dana Háková.
Hotline ohledně ovládání a funkce prohlížeče poskytuje firma OKsystem s.r.o., tel. 244 021 180, e-mail uir-adr@oksystem.cz.

Valid HTML 4.01!