Prohlížení dat v registru UIR-ADR Zpět 


Tato služba umožňuje uživateli zevrubné prohlížení všech úrovní registru UIR-ADR a vyhledávání v něm podle nejrůznějších kritérií v rámci jedné úrovně, více než jedné úrovně i v rámci celé ČR, pokud to příliš nezatěžuje databázový server.
Nalezený prvek územní identifikace pak umožňuje zobrazit na mapě, zobrazit všechna jeho adresní místa a interaktivně přímo z mapy zjišťovat aktuální atributy těchto adresních míst v UIR-ADR.
Je určen především pro uživatele, kteří registr UIR-ADR používají pravidelně a potřebují o jeho obsahu co nejúplnější informace. Uživatelům, kteří potřebují pouze ověřovat existenci a tvar adres v registru UIR-ADR doporučujeme použít jednodušší službu Ověřování adres v registru UIR-ADR.

Důležité upozornění !
Před prvním spuštěním prohlížeče si ověřte nutné podmínky pro použití prohlížeče !!!.

Vypnuta podpora JavaScriptu! !!! Ve Vašem internetovém prohlížeči je vypnuta podpora JavaScriptu, prohlížeč UIR-ADR nelze spustit !!!