K 31. 12. 2016 byla ukončena služba registru UIR-ADR,
registr byl nahrazen základním registrem RUIAN.

Další podrobnosti najdete na VDP.CUZK.CZ.