UIR-ADR: Územně identifikační registr adres Zpět 

Oznámení uživatelům registru UIR-ADR:

Důležité upozornění:

1. července 2012 byl uveden do provozu celý systém základních registrů v souladu se zákonem č.111/2009Sb. o základních registrech.

Další podrobnosti najdete na WWW.RUIAN.CZ.

Data UIR-ADR jsou nyní aktualizována automaticky přímo z registru RUIAN, proto

k 31.12.2016 bude ukončena služba registru UIR-ADR a poté bude tato stránka nedostupná!

Pro podporu přechodu z UIR-ADR na RUIAN kontaktujte:
Ing. Jan Zindulka, OKsystem s.r.o. tel. 731 400 261, e-mail uir-adr@oksystem.cz.

Reklamace adres:

Reklamace adres je třeba nyní uplatňovat vždy přímo prostřednictvím příslušné obce nebo stavebního úřadu.
Kontakty je možné hledat na internetu, například na www.seznamovm.cz (seznam orgánů veřejné moci, realizovaný ministerstvem vnitra ČR) nebo www.epusa.cz (elektronický portál územních samospráv, realizovaný kraji).

Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů

Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním znění (tj. zákonů č.100/2010 Sb., č. 424/2010 Sb. a č. 263/2011 Sb.)
Nařízení vlády č. 161/2011 z 21.6.2011, o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění (včetně zákona č. 263/2011 Sb.)
Vyhláška č. 528/2006 S. k zákonu č. 365/2000 Sb. o formě a technických náležitostech předávání údajů do IS, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných IS VS
Zákon č. 263/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a další související zákony
Zákon č. 101/2010 Sb. ze 17. 3. 2010, kterým se mění zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů a zákon č.227/2009 Sb.
Zákon č. 100/2010 Sb. ze 17. 3. 2010, kterým se mění zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.


MPSV ČR
7.11.2005