Ověřování adres v registru UIR-ADR Zpět


Služba Ověřování adres v registru UIR-ADR umožňuje jednoduše a rychle zjistit všechny adresy v registru UIR-ADR, které vyhovují uživatelem zadaným údajům. Nalezené adresy jakož i ostatní prvky územní identifikace pak umožňuje zobrazit na mapě, zobrazit všechna adresní místa prvku a interaktivně přímo z mapy zjišťovat aktuální atributy těchto adresních míst v UIR-ADR.
Lze ji použít pro ověření existence adresy, pro zjištění správného tvaru adresy, pro získání chybějících údajů o adrese apod.
Je určena široké laické veřejnosti a proto neobsahuje složitější možnosti prohlížení dat UIR-ADR. Službu pro komplexní prohlížení celého registru UIR-ADR najdete pod odkazem Prohlížení dat v registru UIR-ADR

Pro správnou funkci ověřování adres musíte na Vašem počítači mít:


Informace pro uživatele:
Současná verze ověřování adres pro UIR-ADR struktury 4.2 je 3.0.

Změny v aktuální verzi ověřování adres:
V tabulkách pro každý prvek územní identifikace je v každém řádku tlačítko se symbolem zeměkoule. Tlačítko umožňuje zobrazit prvek ze řádku tabulky na mapě takto:

U zobrazených adresních míst lze kurzorem myši interaktivně zjišťovat jejich aktuální atributy v UIR-ADR i zdroj jejich souřadnic (CEDA, ČSÚ).

Upozornění na chyby v datech registru (tj. nesoulad údajů v registru se stavem v realitě) zasílejte prosím správci registru na MPSV pí. Daně Hákové, tel.: 221 922 059 nebo elektronickou poštou na e-mail: pí. Dana Háková.
Hotline ohledně ovládání a funkce ověřování adres poskytuje firma OKsystem s.r.o., tel. 244 021 180, e-mail uir-adr@oksystem.cz.

Valid HTML 4.01!